Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Mogens Everdahl

Første høvedsmand

Ole Malte Stok

Ypperstepræst

Gert Binderup

Skriftfører

Ege Lau Frandsen

Regnskabsfører

Ole Højland

Kasserer

Birger Jensen

Anden høvedsmand

Mick Murmann

Fungerende ekshovedpatriark

Mogens Voigt Høj

Storrepræsentant

Kurt Norup Refsgaard

Storrepræsentant

Arne Harald Hansen