Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Ege Lau Frandsen

Første høvedsmand

Henrik Klausen Swartz

Ypperstepræst

Stig Freddy Arnt Andersen

Skriftfører

John Gwinner

Regnskabsfører

Ole Højland

Kasserer

Bent Erik Jensen

Anden høvedsmand

Mick Murmann

Fungerende ekshovedpatriark

Mogens Everdahl

Storrepræsentant

Kurt Norup Refsgaard

Storrepræsentant

Arne Harald Hansen